img_sotarna_01

Sotarna tillhör en av Sveriges äldsta yrkesgrupper, med sina rötter från den sena medeltiden. Fortfarande idag tillhör sotningen ett av samhällets viktigaste grepp för att förebygga bränder. Men yrket är också så mycket mer. Vi på Åva Group är stolta över att ha kunnat följa Sveriges sotare in i en ny viktig era, där ny teknik och vidareutbildningar möter såväl ökad konkurrens som nya samhällskrav. För branschorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
har vi under de senaste två årtioendena arbetat såväl med varumärkesutveckling, reklamkampanjer och olika PR-insatser.


img_sotarna_02

Grafisk profil och marknadsföringskoncept för SSR GODKÄND BESIKTNING – världens första kvalitetssäkrade metod för besiktning av skorstenar och eldstäder.

img_sotarna_03

Tidningen Eldstad, en av komponenterna i kampanjen för SSR GODKÄND
– med sotarens bästa tips om vägen till säker eldning.

img_sotarna_04

Utvecklingen av Årets Sotare – inte bara ett nytt branschpris, utan även
ett grepp för att stärka yrkesstolthet och samhörighet.

img_sotarna_05

Sotarens traditioner avspeglar sig nu också på flaska. Knoparbir är en hantverksmässig
brygd från Värmdö Bryggeri, med kostym signerad Åva.

img_sotarna_06 img_sotarna_07

Intern kommunikation – en viktig grund för varumärkesbyggandet. Här ett utdrag ur branschtidningen Sotaren, med redaktionsledning och form signerad Åva Group.