img_samordningsforbundet_01

Samordningsförbundet Östra Södertörn utvecklar och driver olika rehabiliteringsinsatser, samt arbetar med att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet.
Förbundet ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Med hjälp av Åva Group
har förbundets samverkanssatsningar paketerats för de olika målgrupperna
– budskap som förs ut såväl genom print som webb och film.


img_samordningsforbundet_02

Material för självstudier och uppföljning

img_samordningsforbundet_03

Logotype och broschyrmaterial för SE-vägen, med syfte att stötta utvecklingen
av sociala företag på östra Södertörn.

img_samordningsforbundet_04

Ungdomarna är en av de prioriterade målgrupperna för Samordningsförbundet.
För insatserna Ung i Nynäs, Ung i Tyresö och Ungdomsteamet Haninge
har vi bland annat producerat skriften UNG!

img_samordningsforbundet_05

Kampanjknapp för socialt företagande

img_samordningsforbundet_06 img_samordningsforbundet_07

I skriften Omstart berättar vi om möjligheterna med att utveckla sociala företag
på Södertörn – genom möten med människor och exempel på framgångar.

Se vår film om Sociala företag här.